Basisschool De Driehoek 
 

Basisschool De Driehoek

De basisschool is een stukje basis van je leven. Voor de  kinderen, maar ook voor de ouders. Bij De Driehoek staat kleinschaligheid centraal. We zijn ervan overtuigd dat elke leerling bij ons de aandacht en begeleiding krijgt die hij of zij verdient. We vinden het belangrijk om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarom hebben we bewust gekozen voor kleinschalig onderwijs, waarbij ieder kind gezien wordt en waarbij we veel tijd per kind kunnen investeren.
Wat op De Driehoek ook belangrijk is, is onze sterke verbondenheid met de natuur. Onze school ligt in het prachtige Griendtsveen, omgeven door groen en rust. We maken veel gebruik van de natuurlijke omgeving in ons onderwijs. Van buitenlessen tot natuurexcursies; we vinden het belangrijk dat kinderen de natuur kunnen ervaren en er in kunnen leren.

We willen ouders en kinderen de sfeer laten proeven, de zorg voor ieder kind laten zien, we willen iedereen mee laten delen in ons enthousiasme voor onderwijs, het plezier dat we beleven in het werken met kinderen.Daarom werken we aan een goede sfeer op school, waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig en vertrouwd voelen. Dat veilige gevoel geeft de basis om te komen tot een open houding ten opzichte van elkaar en het onderwijsleerproces.
Zo werken leerkrachten, ouders en kinderen samen aan de visie en de missie van de Driehoek.


Mocht u na het bekijken van onze website nog vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.