Basisschool De Driehoek 
 

Ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit een door de ouders gekozen groep die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen en hun ouders. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en het informeren over en betrekken van ouders bij (buiten)schoolse activiteiten.

De ouderraad verstrekt informatie middels ISY en het mededelingenblad voor Griendtsveen. Indien noodzakelijk verzorgt zij ook informatie voor individuele ouders. De OR vergadert enkele keren per jaar. De bijeenkomsten die op school plaatsvinden zijn openbaar. Belangstellende toehoorders zijn van harte welkom. Alle OR-besprekingen die op school plaatsvinden worden bijgewoond door de directeur. De data van de vergaderingen staan in de jaarkalender vermeld.