Basisschool De Driehoek 
 

Ons onderwijs

Het school plan

In ons schoolplan staan de details beschreven van de inrichting van ons onderwijs en de daaraan verbonden beleidsvoornemens van ontwikkeling voor steeds 4 schooljaren, dit gerelateerd aan onze visie. Een essentieel onderdeel hierin is de beschrijving van de kwaliteitszorg en m.n. de kwaliteitsverbetering. Op basis van evaluatie en planning wordt er jaarlijks een jaarplan opgesteld, dit als deelplan van het schoolplan. Dit document heeft een duidelijke ontwikkelfunctie. Kwaliteitsbepaling, -onderzoek en -borging komen er wel in aan de orde, maar worden met andere instrumenten uitgevoerd. Het schoolplan en de deelplannen, vormen dus instrumenten in het kader van kwaliteitsverbetering. Mocht u interesse hebben in het plan, neem dan contact met ons op zodat we deze kunnen toesturen.

De samenstelling van de groepen:
Vanwege het aantal kinderen per leerjaar hebben we op de Driehoek de jaargroepen gecombineerd waardoor er 3 groepen ontstaan:

  • Groep 1/2/3
  • Groep 4/5
  • Groep 6/7/8